Misyon

Yüzyıllara dayanan Bulgaristan ile Türkiye arasındaki ilişkilerin ticari ve ekonomik boyutu özellikle son 20 yılda büyük önem kazanmıştır. Türkiye’nin bölgedeki en büyük ekonomik güç olması Bulgaristan’da serbest piyasa ekonomisinin yerleşmesine büyük katkı sağlamıştır. 2013 yılında Türkiye Bulgaristan’ın ikinci ihracat ortağı haline gelmiştir. Bulgaristan ise Türkiye’nin bazı sektörlerinden yapılan ihracatın önemli pazarları arasında yer almıştır ve Türkiye’nin en fazla turist gönderen ülkeler arasına girmiştir. Bulgaristan’da özellikle 2001  yılından sonra artmaya başlayan Türk yatırımları milyar dolarlarla ölçülebilecek seviyelere gelmiştir.  Bulgaristan’ın Avrupa Birliği üyeliği ile birlikte ticari ilişkilerin yanında iki ülke arasındaki siyasi, sosyal ve kültürel ilişkiler de ivme kazanmıştır. Günümüzde Bulgaristan Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne açılan kapısı, Türkiye ise Bulgaristan’ı Ortadoğu ve Orta Asya’ya  taşıyan yol mahiyetindedir.

Günümüzün küreselleşen dünyasında yüzyıllar boyunca birlikte yaşamış iki ülkenin hakları şüphesiz gelecekte çok daha fazla beraber olacak, çok daha fazla müşterek iş yapacak, çok daha fazla birbirine sarılacak. Böyle bir gelecek tablosunda misyonumuzu :

 

- Yeni müşterek iş olanaklarının oluşturulmasına katkıda bulunmak

- Anlaşma, anlatma, anlaşılma engellerinin kaldırılmasına destek sağlamak

- Diyalogun arttırılmasında fiilen yer almak

- Birbirlerini tamamlayan iki ülke ekonomilerinin karşılıklı yardımlaşmaya dayalı olarak gelişmesine imkan sağlamak

- Ortak AB geleceği yolundaki çalışmalara ışık tutmak

- Karşılıklı ticari ilişkilerin her sene rekor kırmasına danışmanlık hizmetleriyle katkı sağlamak

- Firma eşleştirme faaliyetleri aracılığıyla üçüncü ülkelere yönelik çalışmaları teşvik etmek

- Bulgaristan’ın Avrupa Birliği fonları  konusunda edindiği tecrübenin paylaşılmasını sağlayarak Türkiye’nin üyelik “seyahatine” yardımcı olmak

- Bulgaristan’da iş kuran Türk müteşebbislerin alıştıkları çalışma ve hizmet zihniyetine uygun hizmet sağlamak

- İki ülkede mevcut şartların ve imkanların doğru ve tam tanıtılmasına yardımcı olmak

- Türkiye’nin Bulgaristan’da, Bulgaristan’nın Türkiye’de tanıtılmasına katkı sağlamak

- İki ülkede yaşayan insanların asırlar öncesinde olduğu gibi barış ve refah içinde birlikte yaşayacağı ve iş yapacağı ortamın oluşturulmasına çaba göstermek

 

şeklinde tanımlıyoruz.