Hakkımızda

2010 yılında kurulan TES Consulting EOOD şirketi, tercümanlık ve danışmanlık alanlarında değişik kamu ve özel sektör çatıları altında biriken 15 yıllık
tecrübenin bir aile şirketi şeklinde kurumsallaşması neticesinde ortaya çıkmıştır.
 

tes consultingKüreselleşen dünyada sınırlar anlamını yitirirken bir zamanlar barut fıçısı
olarak adlandırılan Balkanlar günümüzde fırsatlar bölgesi haline gelmiştir.

Bulgaristan’ın AB üyeliği, Türkiye’nin ekonomik gücü, iki ülke arasındaki geleneksel iyi
ilişkiler, iki ülkenin stratejik konumu gibi hususlar Bulgaristan – Türkiye
hattındaki ticari ve ekonomik ilişkilerin sürekli artmasına yol açacaktır.

Bulgaristan’ın AB üyeliği sürecinde edindiği tecrübe, Türkiye’nin AB katılım öncesi
programlarına başlamış olması, iki ülke arasında tesis edilen sınır ötesi işbirliği projeleri,
her iki yönde seyahat eden turist sayısının artması mevcut dinamiklerin arttığının göstergesidir.

İki ülke arasında elektrik enerjisi alım-satımı, doğal gaz boru hatlarının yapımı, nükleer enerji
alanında tesis edilen işbirliği, fotovoltaik enerji tesisleri alanındaki tecrübelerin paylaşılması,
iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin önemli boyutları olarak gelişmeye devam edecektir. 


Dengeli bir ticaret hacmi sergileyen iki ülke arasındaki ticari ilişkiler, iki ülkenin
ekonomilerinin aslında birbirlerini tamamlayan nitelikte olduğunu göstermektedir.
Bu karşılıklı bağımlılık, her iki ekonominin el ele tutuşmuş şekilde büyümesine yol açacaktır.

500 yıl birlikte yaşamış halkların oluşturduğu iki ülke arasındaki
ilişkilerin her boyutta gelişmesinden daha doğal bir şey yoktur.

TES Consulting EOOD olarak bu doğrultuda çalışmayı
hem görev, hem de borç biliriz.