Güncel

Avrupa Komisyonu Bulgaristan’da %1,7 oranında büyüme öngörüyor

Avrupa Komisyonu Bulgaristan’da %1,7 oranında büyüme öngörüyor

Avrupa Komisyonu’nun ekonomi ve para birimi konularından sorumlu üyesi Oli Ren’e göre, Avrupa ekonomisinin iyileşme hızı giderek artıyor ve giderek daha fazla ülkeyi kapsıyor. Avrupa Komisyonu’na göre ülkemizdeki büyüme oranı bu yıl içinde %1,7, önümüzdeki yıl ise %2 oranında olacak. Geçen yılın sonunda yapılan tahminler binde 2 daha düşüktü. Avrupa Komisyonu’na göre ülkemizdeki büyümenin ana motoru olarak ihracatın yanı sıra iç tüketimin artması olacaktır. Bütçe açığının ve borcun istikrarlı kalması, enflasyonun ise bu yıl içinde düşük olmaya devam etmesi, ancak önümüzdeki yılda %1,8’e kadar yükselmesi beklenmektedir. Bunun nedenlerinden bir tanesi de ülkemizdeki fiyatların giderek Avrupa’daki fiyatlara yaklaşıyor olmasıdır.