Şirket kuruluşları

Şirket kuruluşları

Bulgaristan’da ticari faaliyet göstermeyi planlayan her bir gerçek kişi Tesciller Ajansı’na bağlı Ticaret Sicili’nde kayda tabidir. Bu işlem, Ticaret Kanunu ve Ticaret Sicili Kanunu uyarınca yeni kurulan her bir şirketin zorunlu olarak atması gereken bir adımdır. Şirket kuruluş süreci, her ülkede olduğu gibi başlangıçta dikkate alınması gereken belirli özellikleri ve ayrıntıları haizdir.

TES Consulting EOOD olarak size şirketinizin tescil işlemleriyle ilgili profesyonel hizmetler sunmaktayız. Adi şirket, Limited şirket, Anonim şirket veya başka bir nevi olarak kuracağınız şirketin tescil işlemlerine ilişkin danışmanlık hizmeti ve tescil için gerekli belgelerle ilgili bilgi ve detayları tarafınıza bildireceğiz. Sunduğumuz hizmetler arasında hukuk danışmanıyla başlangıç bilgilendirilmesi,  muhasebe uzmanı tarafından bilgilendirme, vekaletnamenin düzenlenmesi ve Noter huzurunda tasdik edilmesi, bankada kuruluş hesabının açılması ve mühür çıkartılması gibi hizmetler mevcuttur. 

Kuracağınız şirketle ilgili olarak dikkate almanız gereken başlıca hususlar :

  • Şirketin ismini seçmelisiniz ve bu ismin serbest olup olmadığını control etmelisiniz;
  • Şirketin ana faaliyet konusunun ne olacağına dair karar vermelisiniz;
  • Şirketin hangi adreste kaydolacağına karar vermelisiniz;
  • Şirket müdür/lerinin tayin edilmesine dair karar almalısınız;
  • Gerekli belgeleri hazırlayıp karar verdiğiniz sermayeyi bankadaki kuruluş hesbına yatırmalısınız;
  • Belgeleri Tesciller Ajansı’na bağlı Ticaret Sicili’ne sunmalısınız.