Ana Bilgiler

Nüfus:
7 504 868 (3 629 809 erkek / 3 875 059 kadın)
İş gücü:
4,6 milyon
Şehirleşme oranı:
% 73
Başkent:
Sofya (1 280 000 kişi)
En büyük kentler
 
Plovdiv
383 000 kişi
Varna
364 000 kişi
Burgas
220 000 kişi
Ruse
170 000 kişi
Stara Zagora
160 000 kişi
Pleven
130 000 kişi
Toprak alanı:
110 910 km kare / 42 822 mil kare
Kara alan:
108 489 km kare
Su alanı:
2 390 km kare
İklim:
Ilımlı kıta ve Akdeniz iklimi
Diller:
Bulgarca resmi dil
% 85,2
Türkçe
% 9,1
Sair yabancı diller
İngilizce, Almanca, Fransızca, İspanyolca, Rusça
Dinler:
Ortodoks Hıristiyanlık
%76
İslam
%10
Diğer
%9,3
Para birimi:
Bulgar levası (BGN), Avro’ya 1.95583 kuru üzerinden endeksli
Kurumlar vergisi:
% 10
Gerçek kişiler gelir vergisi
% 10
KDV:
% 20
Devlet yönetimi şekli
Parlamenter Cumhuriyet
Bulgaristan Parlamentosu:
240 Milletvekilli Millet Meclisi
Yürütme gücü:
Bakanlar Kurulu
AB üyeliği – 2007 yılı
NATO üyeliği – 2004 yılı
DTÖ üyeliği – 1996 yılı