AB Fonları Danışmanlığı

AB Fonları Danışmanlığı

2007 yılında AB üyesi olan Bulgaristan 7 yıllık ilk programlama döneminde 7 ana başlık üzerinden yapı ve uyum fonlarından 8 019 197 651 avro, 2 ana başlık üzerinden de tarım ve balıkçılık fonlarından 3 332 512 093 avro olmak üzere toplam  11 351 709 744 avroluk hibe destekten yararlanma imkanına sahip oldu. İdari kapasite oluşturma konusunda önemli sıkıntılarla karşı karşıya kalan Bulgaristan 2013 yılı sonu itibariyle bu fonların ancak %47,97 oranındaki  kısmını değerlendirebildi.

2014 – 2020 yıllarına ilişkin ikinci program döneminde yine 10 milyar avronun üzerinde hibe fonlardan yararlanma imkanına sahip olacak Bulgaristan’da “İnovasyon ve rekabet gücünü arttırma” programı ile “Kırsal kesimleri kalkındırma programı” yine iş dünyasının en çok ilgisini çeken programlardır.

Şirketlerde yapısal, örgütsel ve teknolojik değişikliklerle ilgili projelerin yerine getirilmesi etkin organizasyon, doğru planlama ve yönetim gerektirmektedir.

Bu bağlamda uzman partnerlerle çalışmakta uzmanlaşan ekibimiz AB fonlarına yönelik yapacağınız başvurular için :

 • AB fonlarından finansman alma imkanlarının analiz edilmesi,
 • AB finansmanına en uygun başvuru şeklinin seçilmesinde yatırım projesinin doğru yapılandırılması,
 • Fonlardan yararlanma imkanlarının optimizasyonu amacıyla proje tekliflerini değerlendirme kriterlerinin analiz edilmesi,
 • Ilgili programın koşullarına uygun olarak proje teklifinin hazırlanması,
 • İlaveten talep edilecek belgelerle ilgili müteakip destek,
 • Projenin onaylanmasından sonar, teknik destek çerçevesinde proje izleme, ilerleme raporları hazırlama, nihai raporları düzenleme hizmetlerinin sunulması,

gibi  konularda size  yardımcı olmaya hazır.

AB Fonlarına ilgi göstermeniz durumunda uzman ekibimizden mevcut programlar hakkında özet bilgi alabilir, başvuru kriterlerini, desteklenen faaliyetleri, hibe miktarlarını, başvuru sürelerini öğrenebilir, her türlü bilgi edinebilirsiniz.

HİZMETLERİMİZ

Proje hazırlama :

 • İlgili program ve tedbire göre, adayın ön değerlendirilmesinin yapılması ;
 • Mevcut AB programları hakkında bilgilendirme hizmeti ;
 • Yatırım fikirlerinize göre uygun programların seçimi konusunda danışmanlık hizmeti ;
 • Gerekli olduğu durumlarda iş planı hazırlama desteği ;
 • Proje önerisinin ve başvuru için gerekli dokümantasyonun hibe programının şartlarına uygun olarak  hazırlanması.

Proje teklifinin sunulması :

 • Gerekli tüm belgelerin toplanması işiyle ilgili destek sağlanması ;
 • Projenin onaylanması durumunda finansman sözleşmesinin imzalanması için gerekli tüm evrakların sunulmasında destek sağlanması ;

Projenin yerine getirilmesi :

 • Onaylanmış yararlanıcılara proje yönetim konusunda danışmanlık hizmetinin sunulması ;
 • Eş finansman gerektiği durumlarda kredi temin etme desteği ;
 • Hibe desteğin peşin, ara ve nihai ödemesinin alınmasına ilişkin evrakların düzenlenmesi.